پرسش ها و پاسخ ها پیرامون کاریکارتورهای دانمارکی

هنگامی که سخنان آزاردهنده می شوند

Legacy Link
روزنامه دانمارکی جیلاندز- پستن در 30 سپتامبر 2005 اقدام به انتشار 12 کاریکاتور از تصویر پیامبر اسلام کرد. سردبیران این روزنامه اعلام کرده اند که ازاین طریق می خواستند بخشی از تجربه ای باشند که درصدد غلبه بر خود سانسوری منعکس شده ای است که آنها از اکراه تصویرگران، نسبت به نمایش تصویر پیامبر اسلام دریافت کرده اند . این کاریکاتورها به شدت مسلمان ها را رنجاندند . چون فهم غالب در اسلام به گونه ای است که نمایش گرافیکی حضرت رسول ممنوع می باشد و ازاین رو اغلب تصاویر به میزان زیادی موهن بودند به عنوان نمونه مربوط کردن پیامبر اسلام به تروریسم ودهشت افکنی که دلالت بر کلیه مسلمانان دارد