May 26, 2011

Lời cảm ơn

Báo cáo này là kết quả nghiên cứu và soạn thảo của nhân viên Ban Á châu, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Báo cáo được sự biên tập của Phó Giám đốc phụ trách châu Á Phil Robertson; cố vấn chung Dinah PoKempner; và biên tập viên cao cấp của phòng chương trình Danielle Haas.

Quá trình xuất bản có sự trợ giúp của điều phối viên Ban Á châu Jake Scobey-Thal; điều phối viên xuất bản Kathy Mills; biên tập viên hình ảnh Anna Lopriore; và giám đốc sản xuất Fitzroy Hepkins.