Người Việt xuống đường biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng Sáu năm 2018 chống một dự luật cho các công ty thuê đất dài hạn.