Một người đàn ông đọc báo tiếng Việt trên trang nhất có bài viết về Nga xâm lược Ukraine tại một quầy báo ở Hà Nội, ngày 25 tháng Hai năm 2022.

Một người đàn ông đọc báo tiếng Việt trên trang nhất có bài viết về Nga xâm lược Ukraine tại một quầy báo ở Hà Nội, ngày 25 tháng Hai năm 2022.

© 2022 Hình của Nam Nguyen/AFP