202112asia_vietnam_wr

Các tù nhân và bị can chính trị ở Việt Nam, hàng trên bên trái: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương, Phạm Đoan Trang, Lê Trọng Hùng; hàng dưới bên trái: Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Chí Thành, Đỗ Nam Trung, Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư.

© 2021 Private