Hình do Thông tấn xã Việt Nam công bố vào ngày mồng 5 tháng Giêng năm 2021: ba blogger người Việt là Phạm Chí Dũng (bên phải), Nguyễn Tường Thụy (bên trái, trước) và Lê Hữu Minh Tuấn (bên trái, sau) trong phiên tòa xét xử họ ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình do Thông tấn xã Việt Nam công bố vào ngày mồng 5 tháng Giêng năm 2021: ba blogger người Việt là Phạm Chí Dũng (bên phải), Nguyễn Tường Thụy (bên trái, trước) và Lê Hữu Minh Tuấn (bên trái, sau) trong phiên tòa xét xử họ ở Thành phố Hồ Chí Minh.

© 2021 STR/Vietnam News Agency/AFP via Getty Image