Japan's Prime Minister Yoshihide Suga, left, shakes hands with Vietnam's Prime Minister Nguyen Xuan Phuc after the exchange of documents at the Government Office in Hanoi on Monday, October 19, 2020. 

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, bên trái, bắt tay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sau khi trao đổi văn bản tại Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội vào thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020.

© 2020 Nhac Nguyen/Pool Photo via AP