202002LGBT_Vietnam_photos3_VN

Nguyên, 17 tuổi

Hồi học cấp hai, Nguyên chưa nhận định mình là đồng tính nam, nhưng em chỉ chơi với các bạn gái cùng lớp. Giáo viên thông báo điều này cho cha mẹ Nguyên, và họ rất buồn giận. Giáo viên trừng phạt Nguyên bằng cách bắt em quét dọn phòng học sau mỗi buổi tan trường trong ba tháng trời, và mỗi ngày em đều phải ở lại trường một mình đến tận 8 giờ tối để lau dọn. Một hôm khi đến kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, Nguyên thấy một cặp đồng tính nam chăm sóc nhau. Việc trông thấy họ ủng hộ nhau khiến Nguyên cảm thấy vui mừng và đầy hy vọng. 

© 2020 Sally Deng minh họa cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.