Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách thương mại Cecilia Malmström, phía trước bên trái, và Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh, phía trước bên phải, đứng và trao đổi tài liệu sau khi ký kết hiệp định thương mại tại Hà Nội vào ngày 30 tháng

Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách thương mại Cecilia Malmström, phía trước bên trái, và Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh, phía trước bên phải, đứng và trao đổi tài liệu sau khi ký kết hiệp định thương mại tại Hà Nội vào ngày 30 tháng Sáu năm 2019.

© 2019 AP Photo