201908asia_thailand_scott_morrison

Thủ tướng Úc Scott Morrison, bên trái, và thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới chỗ họp báo tại Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội, Việt Nam, thứ Sáu, ngày 23 tháng Tám năm 2019.

© 2019 AP Photo/Duc Thanh