Lê Đình Lượng, tháng Mười hai năm 2015.

Lê Đình Lượng, tháng Mười hai năm 2015.

© 2015 Private