Bùi Văn Trung, Bùi Văn Thâm, và Lê Thị Hên

Bùi Văn Trung, Bùi Văn Thâm, và Lê Thị Hên
Bùi Thị Bích Tuyền (còn gọi là Lài), Nguyễn Hoàng Nam (còn gọi là Tèo), và Lê Hồng Hạnh

© Dao Trang Ut Trung