Các nhà hoạt động người Việt cầm bức hình cá chết, nguyên nhân bị cho là do hóa chất độc hại, trong một cuộc tuần hành yêu cầu Tập đoàn Nhựa Formosa nhận trách nhiệm làm sạch môi trường ở Việt Nam, ngày 10 tháng Tám năm 2016, tại Đài Bắc, Đài Loan.

Các nhà hoạt động người Việt cầm bức hình cá chết, nguyên nhân bị cho là do hóa chất độc hại, trong một cuộc tuần hành yêu cầu Tập đoàn Nhựa Formosa nhận trách nhiệm làm sạch môi trường ở Việt Nam, ngày 10 tháng Tám năm 2016, tại Đài Bắc, Đài Loan.

© 2016 Chiang Ying-ying/AP Photo