Sáu blogger và nhà hoạt động nhân quyền hiện đang bị cầm tù chỉ vì thực thi các quyền cơ quản của mình. Hàng trên, từ trái qua phải: Hoàng Thị Minh Hồng, Bùi Tuấn Lâm, Nguyễn Lân Thắng. Hàng dưới: Đặng Đăng Phước, Trần Văn Bang, Trương Văn Dũng.

Sáu blogger và nhà hoạt động nhân quyền hiện đang bị cầm tù chỉ vì thực thi các quyền cơ quản của mình. Hàng trên, từ trái qua phải: Hoàng Thị Minh Hồng, Bùi Tuấn Lâm, Nguyễn Lân Thắng. Hàng dưới: Đặng Đăng Phước, Trần Văn Bang, Trương Văn Dũng.

© 2023 Tổ chức Theo dõi Nhân quyền