Trần Văn Bang cầm biểu ngữ “Tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc tế Nhân quyền, ngày 10 tháng Mười hai năm 2018.

Trần Văn Bang cầm biểu ngữ “Tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc tế Nhân quyền, ngày 10 tháng Mười hai năm 2018.

© 2018 Tran Van Bang