Mười hai nhà hoạt động và blogger Việt Nam hiện đang bị giam cầm chỉ vì họ đã thực hành các quyền cơ bản của mình. Hàng trên cùng từ trái sang phải: Lê Văn Dũng, Lê Mạnh Hà, Đinh Văn Hải, Bùi Văn Thuận. Hàng giữa: Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Trương Văn Dũng. Hàng dưới cùng: Nguyễn Lân Thắng, Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách, Ngụy Thị Khanh. 

Mười hai nhà hoạt động và blogger Việt Nam hiện đang bị giam cầm chỉ vì họ đã thực hành các quyền cơ bản của mình. Hàng trên cùng từ trái sang phải: Lê Văn Dũng, Lê Mạnh Hà, Đinh Văn Hải, Bùi Văn Thuận. Hàng giữa: Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Trương Văn Dũng. Hàng dưới cùng: Nguyễn Lân Thắng, Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách, Ngụy Thị Khanh. 

© 2023 HTổ chức Theo dõi Nhân quyền