Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, bên trái, gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ở Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, vào ngày 13 tháng Năm năm 2022.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, bên trái, gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ở Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, vào ngày 13 tháng Năm năm 2022.

© 2022 Jose Luis Magana/AP Images