2012_Vietnam.jpg

Vào ngày 24.9.2012, công an câu lưu Nguyễn Trí Dũng và mẹ, ngăn cản họ tới dự phiên xử ba blogger nổi tiếng, trong đó có cha anh là Nguyễn Văn Hải. Sau khi tòa tuyên án, công an lột chiếc áo của Dũng với khẩu hiệu: Tự do cho người yêu nước.
© 2012 VRNs