Taner Kılıç, Uluslararası Af Örgütü yönetim kurulu başkanı.