Biber gazı kapsülleri atan polis, İstanbul, 17 Haziran 2013.