Skip to main content
Mahkumiyet Kararı İnsan Hakları Hareketini Sindirmeyi Amaçlıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün yaptığı bir açıklamada, 3 Temmuz 2020 tarihinde, dört insan hakları savunucusu hakkında suç sayılabilecek herhangi bir eylemin varlığını gösteren deliller bulunmamasına rağmen verilmiş olan mahkumiyet kararının, Türkiye’deki insan hakları hareketinin meşru çalışmalarını sindirmeyi amaçlayan, siyasi saiklerle verilmiş bir karar olduğunu belirtti.

Tabip Odaları Yöneticileri Hakkında Açılan Soruşturmalar, Küresel Salgınla Mücadeleyi Sekteye Uğratıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bugün yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde faaliyet gösteren üç tabip odasının yöneticiliğini yapan doktorlar hakkında açılmış soruşturmaların, Türkiyeli yetkililer tarafından derhal durdurulması gerektiğini belirtti. Yetkililer, sağlık meslek örgütlerinin hem ifade özgürlüklerine hem de halka bilgi vermek ve halk sağlığını korumak konusunda oynadıkları önemli role saygı duymalıdırlar.