Skip to main content
Tabip Odaları Yöneticileri Hakkında Açılan Soruşturmalar, Küresel Salgınla Mücadeleyi Sekteye Uğratıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bugün yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde faaliyet gösteren üç tabip odasının yöneticiliğini yapan doktorlar hakkında açılmış soruşturmaların, Türkiyeli yetkililer tarafından derhal durdurulması gerektiğini belirtti. Yetkililer, sağlık meslek örgütlerinin hem ifade özgürlüklerine hem de halka bilgi vermek ve halk sağlığını korumak konusunda oynadıkları önemli role saygı duymalıdırlar.