Reports

Search

Browse by

Filter by

 • Türkiye’de Polis İşkencesi ve İnsan Kaçırma

 • Hükümetin Eleştirel Gazeteciliğe Karşı Derinleşen Saldırısı

  “Türkiye Basınını Susturmak: Hükümetin Eleştirel Gazeteciliğe Karşı Derinleşen Saldırısı” başlıklı raporda, Türkiye’de bağımsız basına uygulanan baskının öne çıkan ve gazetecileri sahte terör suçları, kamu görevlilerine hakaret veya devlete karşı işlenen suçlardan yargılayıp hapsetmek için ceza adalet sisteminin kullanıl

 • Türkiye’de Darbe Girişimi Sonrası İşkenceye Karşı Koruma Tedbirlerinin Askıya Alınması

  “Açık Çek: Türkiye’de Darbe Sonrası İşkenceye Karşı Koruma Tedbirlerinin Askıya Alınması” başlıklı rapor, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) koruma tedbirlerinin zayıflatılmasının gözaltı koşullarını ve gözaltına alınan kişilerin haklarını nasıl zayıflattığını ortaya koyuyor.

 • "Türkiye'nin İnsan Hakları Alanındaki Gerilemesi ve Reform Önerileri" başlığını taşıyan 38 sayfalık rapor Türkiye'de 2013'te yaşanan kitlesel hükümet karşıtı protesto eylemleri ve iktidardaki AK Parti'yi tam kalbinden vuran yolsuzluk iddiaları ile bağlantılı olarak insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında yaşanan geri
 • Türkiye’de Doksanlarda Gerçekleşen Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıplar İçin Cezasızlığın Sona Erdirilmesi

  "Adalet Vakti: Türkiye'de Doksanlarda Gerçekleşen Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıplar İçin Cezasızlığın Sona Erdirilmesi" başlıklı 68 sayfalık raporda, 1993-1995 yılları arasında 20 yetişkin ve çocuk yaşta erkeğin öldürülmesi ve kayıp edilmesiyle bağlantılı olarak emekli Albay Cemal Temizöz ve diğer altı sanığın yargılanmak
 • Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve

  "Kurtuluşumuz İçin Bize Bir Yasa Gerek": Değişen Türkiye�de Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve İnsan Hakları� başlıklı 101 sayfalık rapor cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve tacizin süregelen uzun tarihini belgeliyor.

 • Örgütün hazırladığı bilgilendirme notunda ordunun müdahalelerinin insan haklarına etkisinin yanı sıra ifade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, Kürt siyasi partilerine yönelik tacizler, süregiden devlet memurlarının cezasız kalması ve polisin kötü muamelesi sorunları gibi bir dizi insan haklarıyla ilgili kaygıları da
 • Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Komitesi) Bilgilendirme Çalışması

  Türkiye 1997 yılından bu yana, art arda çıkardığı yasa reformlarıyla güvenlik güçlerince uygulanan işkencenin ve kötü muamelenin azaltılmasında azımsanmayacak bir ilerleme gösterdi. Ne var ki Türk hükümetinin de kabul ettiği gibi, bu yasaların uygulanmasında süregelen sorunlar var.