etmek için yürüdükleri Ankara’ya girmeleri polis tarafindan engelledikten sonra oturma eylemi düzenliyor. Tasarı, hukuk mesleğini siyasi kanatlara ayırmayı hedefliyor ve barolar tasarıya güçlü şekilde karşı çıkıyor. 22 Haziran 2020.

etmek için yürüdükleri Ankara’ya girmeleri polis tarafindan engelledikten sonra oturma eylemi düzenliyor. Tasarı, hukuk mesleğini siyasi kanatlara ayırmayı hedefliyor ve barolar tasarıya güçlü şekilde karşı çıkıyor. 22 Haziran 2020.

© AP Photo