Screens from simultaneous broadcasts by different news channels display Turkish President Recep Tayyip Erdoğan, top, speaking during a rally in the eastern city of Van, on May 5, 2023. Photo taken at Halk TV headquarters.

Farklı haber kanallarının eşzamanlı yayınlarında, ekranlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (üstte) 5 Mayıs 2023 tarihinde Van'da bir miting sırasında konuşurken görünüyor. Fotoğraf Halk TV kanal merkezinde çekilmiştir. 

© 2023 AP Photo/Emrah Gurel