Tinakpan ng isang dalaga gamit ang mga handprint na may mga kulay ng bahaghari ang mga mensaheng kontra-LGBT sa isang Pride rally sa Maynila noong Hunyo 27, 2015

Tinakpan ng isang dalaga gamit ang mga handprint na may mga kulay ng bahaghari ang mga mensaheng kontra-LGBT sa isang Pride rally sa Maynila noong Hunyo 27, 2015

© 2015 Bullit Marquez/AP Photo.