እስራኤል፡ ስደተኛታት ክትኣስር የብላን

ሰበስልጣን እስራኤል ነዚ ንኣሽሓት ንርዋንዳን ኡጋንዳን ምኻድ ዝበዩ፡ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ዜጋታት ኣብ ማእሰቲ ከእቱ ዝኽእል ሓድሽ ፖሊሲ ደው ከብልዎ ኣለዎም ክብል ተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ኣጠንቂቑ። እዚ ፖሊሲ እዚ ሓደ ካብቶም ነዞም ጕጅለ ስደተኛታት እዚኦም ነቲ ዑቕባ ናይ ምሕታት መሰሎም ብምግሃስ፡ ናብ ዘሕጋዊ ጃምላዊ ማእሰርቲ ከስዕብ ዝኽእል እዩ።  

News