ประเทศไทย: กองทัพบกได้ควบคุมตัวเยาวชนอายุ 14 ปีแบบลับ PHOTO

ประเทศไทย: กองทัพบกได้ควบคุมตัวเยาวชนอายุ 14 ปีแบบลับ  PHOTO