จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และสมาชิกกลุ่มดาวดินซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐประหาร