ประเทศไทย:ให้สอบสวนกรณีที่ทหารสังหารเยาวชนที่เป็นนักกิจกรรม - Lahu killed PHOTO

ประเทศไทย:ให้สอบสวนกรณีที่ทหารสังหารเยาวชนที่เป็นนักกิจกรรม - Lahu killed PHOTO
© 2017 Private