การปฏิเสธอย่างเลือดเย็น

รายงานยาว 55 หน้า เรื่อง พบว่าการกลั่นแกล้งและการจับกุมของตำรวจ รวมทั้งผลกระทบระยะยาวจากสงครามปราบปรามยาเสพติดของ พณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ในปี 2546 ได้ทำให้ผู้ใช้ยาไม่สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารหรือบริการด้านเอชไอวีซึ่งอาจช่วยรักษาชีวิตพวกเขาเอาไว้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้สัญญาไว้ว่าจะจัดให้ ในรายงานยังได้บันทึกไว้ด้วยว่าผู้ใช้ยาต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุขภาพอย่างไรบ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ยังคงปฏิเสธต่อไปที่จะให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์แก่ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับ ด้วยเหตุที่พวกเขาเป็นผู้ใช้ยา