ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยชูสามนิ้วเป็นสัญลักษณ์การต่อต้านที่กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 24 มิถุนายน 2564

ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยชูสามนิ้วเป็นสัญลักษณ์การต่อต้านที่กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 24 มิถุนายน 2564

© 2021 ภาพ AP /Sakchai Lalit