โฆเซ แอล คุยเซีย จูเนียร์ ประธานมูลนิธิรามอน แมกไซไซ มอบรางวัลรามอน แมกไซไซประจำปี 2562 ให้กับอังคณา นีละไพจิตรจากประเทศไทย ในพิธีซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

โฆเซ แอล คุยเซีย จูเนียร์ ประธานมูลนิธิรามอน แมกไซไซ มอบรางวัลรามอน แมกไซไซประจำปี 2562 ให้กับอังคณา นีละไพจิตรจากประเทศไทย ในพิธีซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

© 2019 AP Photo/Aaron Favila