สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคนสำคัญ ถูกลอบทำร้ายที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน2562 หลังจัดการประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารของไทย

สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคนสำคัญ ถูกลอบทำร้ายที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน2562 หลังจัดการประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารของไทย

© 2018 Private