นักกิจกรรมที่เรียกร้องประชาธิปไตยถือพัดระหว่างการประท้วงรัฐบาลทหารใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
นักกิจกรรมที่เรียกร้องประชาธิปไตยถือพัดระหว่างการประท้วงรัฐบาลทหารใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 
© 2018 Reuters/Soe Zeya Tun