รังสิมันต์ โรม นักกิจกรรมที่เรียกร้องประชาธิปไตย (กลาง) โบกธงชาติไทยในขณะที่ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลทหารจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
รังสิมันต์ โรม นักกิจกรรมที่เรียกร้องประชาธิปไตย (กลาง) โบกธงชาติไทยในขณะที่ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลทหารจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
 
© 2018 Reuters/Athit Perawongmetha