แรงงานประมงผูกเชือกด้านหัวเรือระหว่างเรือเข้าจอดเทียบท่าในปัตตานี 12 สิงหาคม 2559

แรงงานประมงผูกเชือกด้านหัวเรือระหว่างเรือเข้าจอดเทียบท่าในปัตตานี 12 สิงหาคม 2559 

© 2016 ภาพของ Daniel Murphy สำหรับฮิวแมนไรท์วอทช์