202312asia_thailand_wr

อานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชนชาวไทย ชูสามนิ้วเมื่อเดินทางมาถึงศาลอาญา ก่อนที่ศาลจัดตพิพากษาให้เขามีความผิดฐาน “หมิ่นประมาทกษัตริย์” และให้จำคุกเป็นเวลาสี่ปีที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย 26 กันยายน 2566

© 2023 AP Photo/Sakchai Lalit.