Picha za Satelaiti za Tarehe 7 Novemba zikionyesha kuwashwa moto ulioteketeza vitu katika kambi ya Ardamata.

Picha za Satelaiti za Tarehe 7 Novemba zikionyesha kuwashwa moto ulioteketeza vitu katika kambi ya Ardamata.

Image © 2023 Planet Labs PBC. Analysis and graphics. © 2023 Human Rights Watch.