Human Rights Watch uppmanar skyckesindustrin till ökad transparens och ansvarstagande för mänskliga rättigheter. 90 miljoner karat av oslipade diamanter och 1,600 ton av guld utvinns globalt varje år. Detta genererar över $300 miljarder US dollar (c.a 2,5 biljoner sek) i intäkter och utgör det dagliga arbetet för miljoner människor. De förhållanden som dessa människor arbetar under har efter utredningar visat sig i många fall varit fruktansvärda. Barn skadas och dör i arbetet, urpsrungsbefolkning tvångsflyttas, dessa gruvor har dessutom förorenat vattenvägar och mark som i sin tur haft enorma hälsokonsekvenser för hela byar.

Smyckesföretag har därför ett ansvar att hindra dessa kränkningar av mänskliga rättigheter genom att göra en ”human rights due diligence”, det vill säga, en process för att undersöka om några kränkningar mot mänskliga rättigheter förekommer i någon del av leverantörskedjan.

Human Rights Watch har undersökt vilka åtgärder smyckesföretag vidtar för att försäkra sig om att mänskliga rättigheter respekteras. I en rapport som lanserats, har 13 av de största och mest kända smyckesföretag rannsakats, där bland annat Tiffany and Co., Tanishq och Rolex är några av märkena som undersökts. Trots att många av smyckesföretagen erkänner att det har ett ansvar skiljer sig det avsevärt mellan företagen i vilka åtgärder som faktiskt vidtagits.

 

Läs hela rapporten genom att klicka här.