Millions of children have no access to education, work long hours under hazardous conditions and are forced to serve as soldiers in armed conflict. They suffer targeted attacks on their schools and teachers or languish in institutions or detention centers, where they endure inhumane conditions and assaults on their dignity. Young and immature, they are often easily exploited. In many cases, they are abused by the very individuals responsible for their care. We are working to help protect children around the world, so they can grow into adults.

  • Europe/Central Asia
    Förra veckan började två EU-medlemsländer ta emot ensamkommande asylsökande barn från de grekiska öarna. Flera andra medlemsländer har de senaste veckorna utlovat liknande stöd. Detta är ett betydelsefullt agerande som visar solidaritet med Grekland och säkerställer respekt för barns rättigheter.  
  • Europe/Central Asia
    Miljontals kronor i biståndspengar som hade utlovats för att ge syriska flyktingbarn möjlighet att gå i skolan förra året nådde inte fram, kom för sent eller gick inte att spåra på grund av bristfälliga rapporteringsrutiner.
  • Asia
    Talibanerna och andra rebellgrupper är ansvariga för de flesta dödliga attacker mot civila. Men allt oftare utsätter de afghanska styrkorna civila för fara.
 
 Den 5 oktober samlas regeringar från hela världen i Bryssel för att visa sitt stöd för den afghanska regeringens arbete med demokratiska reformer, samtidigt som de vill främja landets ekonomiska utveckling. Läget i Afghanistan är kritiskt. Sverige och de andra europeiska länderna väljer dock att inte se den hotande humanitära krisen i Afghanistan, med hänvisning till att stora delar av landet är tillräckligt säkra.