Today, Russia is more repressive than it has ever been in the post-Soviet era. The authorities crack down on critical media, harass peaceful protesters, engage in smear campaigns against independent groups, and stifle them with fines. Foreign organizations are increasingly banned as “undesirable,” and Russian nationals and organizations are penalized for supposed involvement with them. A new law enables Russian authorities to partially or fully block access to the internet in Russia in the event of undefined “security threats” and gives the government control of the country’s internet traffic, enhancing its capacity to conduct fine-grain censorship. Impunity for egregious abuses by security officials in Chechnya remains rampant.

  • Europe/Central Asia
    I september 2015 försvann Marem Alijeva från sitt hem i södra Ryssland. Hon hade vänt sig till polisen flera gånger och berättat hur hennes man slog henne. ”Vi ingriper inte i familjeärenden”, sa polisen. Samma dag som Marem försvann ringde hon sin syster och grät, hon var rädd för sin man som hotat att bestraffa henne för anmälningarna. När storasystern kom till Marems hus fanns bara Marems lilla barn där, ensam och gråtande. Marem försvann spårlöst. Hon blev en av de 14 000 ryska kvinnor som varje år faller offer för dödligt våld av sin partner.
    Håll ställningarna!

News