Human Rights Watch World Report 2017: Demagoger hotar mänskliga rättigheter

(Washington DC) – Att populistiska ledare kommer till makten i USA och Europa utgör ett farligt hot mot skyddet för de grundläggande rättigheterna och uppmuntrar envåldshärskare runt om i världen att begå övergrepp, sade Human Rights Watch i dag i samband med lanseringen av dess World Report 2017. Valet av Donald Trump till amerikansk president, efter en valkampanj som underblåste hat och intolerans, samt ett ökande inflytande från europeiska politiska partier som tillbakavisar universella rättigheter, hotar hela efterkrigstidens system för mänskliga rättigheter. 

News