Članovi skupštine polažu zakletvu na prvoj sednici u Prištini , Kosovo 21. februara 2011.