Hazbije (desno), pedesetogodišnja majka devetoro dece, kaže da joj je suprug umro pre dve godine, otkada je primorana da se sama stara o svojoj deci. Mitrovica, 27. jun 2017.

Hazbije (desno), pedesetogodišnja majka devetoro dece, kaže da joj je suprug umro pre dve godine, otkada je primorana da se sama stara o svojoj deci. Mitrovica, 27. jun 2017.

© 2017 Human Rights Watch