Romska deca se igraju u izbegličkom kampu Česmin Lug u Mitrovici, severno Kosovo. Česmin Lug je jedan od nekoliko kampova koje se UN osnovale u oblasti za koju se znalo da je veoma kontaminirana, u blizini ugašenog rudnika olova. 12. decembar 2007.

Romska deca se igraju u izbegličkom kampu Česmin Lug u Mitrovici, severno Kosovo. Česmin Lug je jedan od nekoliko kampova koje se UN osnovale u oblasti za koju se znalo da je veoma kontaminirana, u blizini ugašenog rudnika olova. 12. decembar 2007.

© 2007 Carsten Koall/Getty Images