Fëmijë rom luajnë në kampin e refugjatëve në Çesmin Lug në qytetin e Mitrovicës në Kosovën e Veriut. Çesmin Lug është një prej disa kampeve të ngritura nga OKB-ja në një nga zonat e njohura si shumë të ndotura, pranë një miniere plumbi të braktisur. 12 Dhjetor 2007.