Ballkani: Të drejtat- kyç për të ardhmen europiane

Qindra mijëra azil-kërkues dhe migrantë  u përballën me vështirësi thelbësore gjatë 2015 ndërsa përshkuan një rrugë  tranziti kyç përgjatë Ballkanit perëndimor, tha sot Human rights Watch në Raportin  Botëror 2016.

  • Europe/Central Asia
    Qindra mijëra azil-kërkues dhe migrantë  u përballën me vështirësi thelbësore gjatë 2015 ndërsa përshkuan një rrugë  tranziti kyç përgjatë Ballkanit perëndimor, tha sot Human rights Watch në Raportin  Botëror 2016.

News