Hazbije (djathtas) nënë 50-vjecare e 9 fëmijëve, tha se burri i saj vdiq para dy vitesh, duke e lënë të kujdeset për fëmijët e vetme. Mitrovicë, 27 qershor 2017.

Hazbije (djathtas) nënë 50-vjecare e 9 fëmijëve, tha se burri i saj vdiq para dy vitesh, duke e lënë të kujdeset për fëmijët e vetme. Mitrovicë, 27 qershor 2017.

© 2017 Human Rights Watch