Haweeney dhex mareysa suuqa qudaarta ee Magaalada Jabuuti, Bishii Meey 2015.
Haweeney dhex mareysa suuqa qudaarta ee Magaalada Jabuuti, Bishii Meey 2015.
© 2015 AP Photo/Mosa'ab Elshamy